hero mini

Tomografia komputerowa (TK)

Tomografia komputerowa (TK) to zaawansowane badanie obrazowe, które wykorzystuje promienie rentgenowskie do uzyskania szczegółowych i przekrojowych obrazów wewnętrznych struktur ciała. Pacjent w pozycji leżącej na stole aparatu przemieszcza się przez pierścień otaczający aparat rentgenowski. Detektory mierzą promienie rentgenowskie przechodzące przez ciało, a komputer przetwarza te informacje, tworząc trójwymiarowy obraz narządów, kości lub tkanek. TK umożliwia diagnostykę różnych schorzeń, a precyzja obrazów pozwala lekarzom na dokładne ocenienie struktury i ewentualnych zmian patologicznych.

W naszym Centrum TMS Diagnostyka oferujemy wykonanie badań metodą tomografii komputerowej w ramach NFZ oraz prywatnie.

Wykonujemy badania TK:

  • neurologiczne
  • ortopedyczne
  • angiografia i angiografia wielonarządowa
  • badania serca Kardio
  • enterokliza i kolonoskopia wirtualnaPrzeczytaj również