hero mini

Dla pacjenta

BEZPŁATNE BADANIA TK I MR w ramach NFZ

Jeżeli masz skierowanie z przychodni specjalistycznej lub od lekarza specjalisty, który podpisał umowę z NFZ, to w każdej z naszych pracowni wykonasz badania Tomografii Komputerowej  lub Rezonansu Magnetycznego nieodpłatnie. Koszt takich badań pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, który rozlicza się bezpośrednio w ramach zawartej umowy z TMS Diagnostyka.

Zasada finansowania przez NFZ dotyczy skierowań z całego kraju,  w tym ze wszystkich przychodni specjalistycznych działających przy szpitalach publicznych – nie obowiązuje tu rejonizacja wykonania badania.

Ten sam tryb wykonania bezpłatnego badania dotyczy przypadku, gdy zakończyłeś leczenie w szpitalu i przy wypisie otrzymałeś/otrzymałaś bezpośrednio od lekarza oddziału szpitalnego skierowanie do poradni celem  wykonania kontrolnego badania TK lub MR. Na podstawie takiego skierowania możesz od razu zapisać się do nas na badanie.

Skierowanie może również wystawić lekarz POZ, ale dotyczy to wyłącznie badania TK klatki piersiowej oraz tętnic wieńcowych
 

BEZPŁATNE BADANIA TK, MR i USG w ramach UMÓW ABONAMENTOWYCH

TMS Diagnostyka podpisała szereg dwustronnych umów z podmiotami medycznymi oferującymi świadczenia w ramach abonamentów. Dowiedz się u wystawcy twojego abonamentu, jaki przysługuje ci pakiet bezpłatnych badań.
 
BADANIA KOMERCYJNE

Dla pacjentów prywatnych lub niepublicznych podmiotów medycznych oferujemy odpłatne wykonanie badań wyspecyfikowanych w sekcji OFERTA