hero mini
Do pobrania

W sekcji "Do pobrania" znajdziesz niezbędne dokumenty do badań TK, MR oraz biopsji, w tym druki skierowań, ankiet, oświadczenia NFZ i ulotki informacyjne. Kliknij i pobierz, aby być gotowym na wizytę!

Do pobrania
Usługi dodatkowe
 • Znieczulenia
 • Konsultacje lekarskie na podstawie badań z innych ośrodków
 • Duplikat wyniku
 • Inne

Polityka jakości, środowiskowa i bezpieczeństwa informacji

TMS Diagnostyka Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi medyczne w obszarze badań diagnostyki obrazowej, głównie w zakresach tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, rentgenodiagnostyki oraz ultrasonografii.

TMS Diagnostyka realizuje cztery podstawowe cele:

 1. Cel medyczny:
  • świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta i personelu.
 2. Cel biznesowy:
  • utrzymanie pozycji na rynku usług Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego,
  • systematyczne zwiększanie ilości świadczonych usług.
 3. Cel społeczny:
  • zatrudnianie personelu profesjonalnie przygotowanego do zawodu,
  • w zatrudnieniu i świadczeniu usług niestosowanie jakiejkolwiek formy dyskryminacji.
 4. Cel środowiskowy:
  • odpowiednia gospodarka odpadami, energią elektryczną, wodą, ściekami,
  • minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i wody,
  • racjonalizowanie zużycia materiałów,
  • zapobieganie możliwości wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring aparatury i instalacji.

Postawione cele firma TMS Diagnostyka realizuje poprzez:

 • zatrudnienie oraz współpracę z personelem medycznym o najwyższych kwalifikacjach,
 • edukację proekologiczną pracowników Spółki,
 • bezwarunkowe przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania aparatury i warunków wykonywania badań,
 • przestrzeganie wymagań prawnych i innych uregulowań mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności,
 • współpracę z jednostkami naukowymi,
 • partnerską współpracę z NFZ, publicznymi szpitalami oraz niepublicznymi podmiotami medycznymi,
 • bieżące rozpoznanie rynku, w tym kontraktów z NFZ,
 • uczestnictwo personelu w szkoleniach zawodowych oraz zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych,
 • korzystanie z urządzeń medycznych najwyższej jakości,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacjom chronionym, zarówno własnym jak i powierzonym przez pacjentów, w tym danych osobowych, poprzez zapewnienie tym informacjom cech: poufności, integralności oraz dostępności.

Ustanawiając niniejszą politykę Kierownictwo Firmy zobowiązuje się do zapewnienia środków do realizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Informacji oraz jego doskonalenia wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami funkcjonowania firmy.