hero mini

Rejestracja oraz odbiór wyników badań

Rejestracja pacjentów na badania odbywa się osobiście lub telefonicznie. Pacjenci do prawidłowej rejestracji powinni przygotować:

– czytelnie wypełnione skierowanie na badanie lub 4-cyfrowy kod e-skierowania,

– dokument tożsamości,

– numer PESEL.


Rejestracja czynna:

Poniedziałek: 08.00-20.00

Wtorek: 08.00-20.00

Środa: 08.00-20.00

Czwartek: 08.00-20.00

Piątek: 08.00-20.00

Sobota*: 08.00-15.00

tel. 662 066 600

*W sobotę badania wykonujemy do 19.00.

 

Odbiór wyników badań:

Pacjent po odbiór wyniku badania zgłasza się po otrzymaniu powiadomienia SMS na podany przez siebie numer telefonu.

W przypadku odbioru wyniku przez osoby trzecie, należy złożyć w Rejestracji w dniu badania upoważnienie do odbioru wyników.

Pacjent lub osoba upoważniona powinna zabrać ze sobą dokument tożsamości. 

Pacjent, który chce uzyskać kopię wyniku badań z lat ubiegłych zgłasza się osobiście do Rejestracji - wynik zostanie przygotowany tego samego dnia.