Rejestracja

Rejestracja pacjentów na badania odbywa się osobiście lub telefonicznie. Pacjenci do prawidłowej rejestracji powinni przygotować:

– czytelnie wypełnione skierowanie na badanie

– dokument tożsamości

– numer PESEL

– w przypadku rejestracji telefonicznej na badania refundowane przez NFZ istnieje obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w ciągu 14 dni; w innym przypadku pacjent zostaje usunięty z kolejki osób oczekujących na badanie

–  w przypadku odbioru wyniku przez inne osoby, potrzebne jest upoważnienie, które można pobrać w Rejestracji lub wydrukować (link).

Godziny działania rejestracji poszczególnych pracowni dostępne są na zakładce Kontakt