Ochrona danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

Firma TMS Diagnostyka Sp. z o. o. w trosce o wysoką jakość wykonywanych badań i o ochronę środowiska posiada certyfikaty: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 (QMS), System Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015 (EMS). Dbając o bezpieczeństwo Informacji otrzymała również certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (ISMS).

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), firma TMS Diagnostyka Sp. z o.o. stosuje ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 

Administrator Danych Osobowych

 

TMS Diagnostyka Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 84

02-952 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: inspektor.odo@tmsdiagnostyka.pl

 

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Komunikat dla świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia