hero mini

Rejestracja

Rejestracja pacjentów na badania odbywa się osobiście lub telefonicznie. Pacjenci do prawidłowej rejestracji powinni przygotować:

– czytelnie wypełnione skierowanie na badanie lub 4-cyfrowy kod e-skierowania,

– dokument tożsamości,

– numer PESEL.

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 20.00.

 

Kolejki na badania refundowane przez NFZ:
Aktualnie obowiązujące kolejki na badania TK i MR można znaleźć na stronie NFZ. W wyszukiwarce w pozycję Świadczeniodawca należy wpisać nazwę placówki medycznej: TMS DIAGNOSTYKA; wyświetli się informacja ze średnim czasem oczekiwania na badanie.