hero mini
Do pobrania

W sekcji "Do pobrania" znajdziesz niezbędne dokumenty do badań TK, MR oraz biopsji, w tym druki skierowań, ankiet, oświadczenia NFZ i ulotki informacyjne. Kliknij i pobierz, aby być gotowym na wizytę!

Do pobrania
Usługi dodatkowe
  • Znieczulenia
  • Konsultacje lekarskie na podstawie badań z innych ośrodków
  • Duplikat wyniku
  • Inne

Informacje o COVID-19 i diagnostyce obrazowej od eksperta TMS Diagnostyka

Obraz
  • 17 kwietnia 2020 r.

TMS Diagnostyka dzieli się wiedzą na temat SARS-CoV-2 i jego diagnozowania poprzez strony internetowe swoich specjalistów.

Dr n med. Andrzej Kuźmicz z TMS Diagnostyka, dzieląc się swoim doświadczeniem, opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje dotyczące pandemii COVID-19. Szczególny nacisk położono na rolę diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu choroby, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego leczenia i ograniczenia jej rozprzestrzeniania. Podana wiedza to istotny wkład w edukację społeczną oraz wsparcie dla pacjentów i personelu medycznego w trudnym czasie pandemii.


Powrót