Prawo atomowe

Komunikat

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz.U. 2021 poz.1941 t.j. ) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

Data publikacji 01.12.2022