Polityka jakości, środowiskowa i bezpieczeństwa informacji

TMS Diagnostyka Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi medyczne w obszarze badań diagnostyki obrazowej, w zakresach Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Rentgenodiagnostyki oraz Ultrasonografii.

TMS DIAGNOSTYKA realizuje cztery podstawowe cele:

 1. Cel medyczny:
  • świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta i personelu,
  • dbałość o prywatność danych pacjentów.
 2. Cel biznesowy:
  • utrzymanie pozycji na rynku usług Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego,
  • systematyczne zwiększanie ilości świadczonych usług.
 3. Cel społeczny:
  • zatrudnianie personelu profesjonalnie przygotowanego do zawodu,
  • w zatrudnieniu i świadczeniu usług niestosowanie jakiejkolwiek formy dyskryminacji.
 4. Cel środowiskowy:
  • odpowiednia gospodarka odpadami,
  • minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i wody,
  • racjonalizowanie zużycia materiałów,
  • zapobieganie możliwości wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring aparatury i instalacji.

Postawione cele firma TMS DIAGNOSTYKA realizuje poprzez:

 • zatrudnienie oraz współpracę z personelem medycznym o najwyższych kwalifikacjach,
 • edukację proekologiczną personelu Spółki,
 • bezwarunkowe przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania aparatury i warunków wykonywania badań,
 • przestrzeganie zasad ochrony danych przetwarzanych przez organizację,
 • przestrzeganie wymagań prawnych i innych uregulowań mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności,
 • współpracę z jednostkami naukowymi,
 • partnerską współpracę z NFZ, publicznymi szpitalami oraz niepublicznymi podmiotami medycznymi,
 • bieżące rozpoznanie rynku, w tym kontraktów z NFZ,
 • uczestnictwo personelu w szkoleniach zawodowych oraz zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych,
 • ciągłe doskonalenie funkcjonujących w Spółce Systemów Zarządzania,
 • korzystanie z urządzeń medycznych najwyższej jakości.

Ustanawiając niniejszą politykę Kierownictwo Firmy zobowiązuje się do zapewnienia środków do realizacji Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Bezpieczeństwa Informacji oraz jego doskonalenia wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami funkcjonowania firmy.