Inne

Dział poświęcony komunikatom i informacjom:

  • NFZ-ZIP – komunikat umieszczony na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Polityka cookie – zgodnie z rozporzadzenie EU