Pracownia Tomografii Komputerowej nr 2 – Hajnówka

17-200 Hajnówka
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
tel:  +48 85 684 20 11
fax: +48 85 684 20 15
e-mail: hajnowka@tmsdiagnostyka.pl

Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:35