2021-2022

W ostatnim roku ukazał się szereg publikacji pracowników TMS Diagnostyka. W ramach współpracy z Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii ciekawe artykuły w renomowanych czasopismach międzynarodowych – Nutrition oraz w Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

 

 

 

1. Wasilewska N, Bobrus-Chociej A, Harasim-Symbor E, Tarasów E, Wojtkowska M, Chabowski A, Lebensztejn D: Serum concentration of fatty acids in children with obesity and nonalcoholic fatty liver disease. Nutrition 2022 : 94.

2. Wasilewska N, Bobrus-Chociej A, Tarasów E, Wojtkowska M, Chabowski A, Lebensztejn D: Hyperuricemia in obese children with nonalcoholic fatty liver disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2021 : 72, Suppl 1, s. 1006.

 

 

 

 

 

 

Kolejna publikacja, w Polskim Przeglądzie Otorynolaryngologicznym dotycząca chirurgicznych aspektów leczenia zatoki czołowej. Jest efektem kontaktów naukowych lekarzy z TMS Diagnostyka i laryngologów.

 

 

 

 

 

1. Berger G, Grinevych V , Milewska AJ, Tarasow E: Analiza stopnia pneumatyzacji
regiony czołowo-sitowego, anatomiczne wskazówki dotyczące drenażu i leczenia
chirurgicznego zatoki czołowej. Pol Othorino Rev 2021; 10 (4): 1-7.

 

 

 

 

 

 

 

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy również ścisłą współpracę z Kliniką Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji. Ukazał się artykuł dotyczący przypadku chorego z chorobą Fahra.

 

1. Okrzeja J, Narejko K, Tarasów E, Zajkowska J, Garkowski A: Tytuł oryginału: Fahr syndrome – an incidental finding in a patient with lymphocytic meningitis. Radiology Case Reports 2021: 16, 12, s. 3855-3858.

 

 

Wieloletnia współpraca z Kliniką Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji zaowocowała również wydaniem Atlasu chorób odkleszczowych, pod redakcja naukową Prof. Joanny Zajkowskiej. Monografia ukazała się w postaci książkowej bogato ilustrowanej zdjęciami fotograficznymi i obrazami badań TK i MR wykonywanymi w TMS Diagnostyka. Dyrektor Medyczny TMS Prof. Eugeniusz Tarasów brał czynny udział w powstaniu atlasu – doborze zdjęć radiologicznych oraz redakcji kilku rozdziałów.

Atlas jest unikalną pozycją naukową, zawiera rzadkie przypadki chorób zapalnych OUN i stanowi podsumowanie wieloletnich doświadczeń i pracy Pani Profesor Joanny Zajkowskiej. W imieniu TMS Diagnostyka składamy gratulacje oraz podziękowania za wiele lat cennej i przyjaznej współpracy.

 

 

 

 

 

1. Atlas choroby odkleszczowe i inne choroby OUN. Warszawa. Red. Nauk. Joanna Zajkowska. Medical Tribune Polska 2021.

 

 

 

 

 

 

 

W poprzednich latach TMS Diagnostyka uczestniczyła wspólnie z Politechniką Warszawską i Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w projekcie konstrukcji inteligentnego materaca do monitorowania parametrów życiowych pacjentów poddawanych badaniu MRI – projekt OPTO-SPARE. Doświadczenia zebrane w trakcie badań opublikowano w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie naukowym.

 

 

 

 

1. Krej M, OsuchT; Anuszkiewicz A, Stopiński S, Anders K, Matuk K, Weigl A, Tarasów E, Piramidowicz R, Dziuda Ł: Deep learning-based method for the continuous detection of heart rate in signals from a multi-fiber Bragg grating sensor compatible with magnetic resonance imaging. Biomedical Optics Express 2021 : 12, 12, s. 7790-7806.