2019

Nasza Załoga, której członkiem był Marcin Zieliński wzięła udział w jubileuszowej już 50 edycji Regat transpacyficznych Los Angeles – Honolulu TRANSPAC 2019. Była to jedyna polska załoga, spośród prawie stu jednostek startujących, która reprezentowała nasz kraj podczas tegorocznych oceanicznych zmagań. Regaty Trans Pac są jednymi z najstarszych i jednocześnie najdłuższych regat na świecie, które odbywają się co dwa lata od 1906 roku. Polska załoga pokonała katamaranem łącznie 2406 mil morskich w 322 godziny. Składamy gratulacje na ręce naszych Żeglarzy i życzymy samych pomyślnych wiatrów – Zespół TMS Diagnostyka.

Doniesienia zjazdowe pracowników i współpracowników TMS Diagnostyka w 2019 roku

  1. Wasilewska N, Bobrus-Chociej A, Harasim-Symbor E, Tarasów E, Wojtkowska M, Chabowski A, Lebensztejn DM. Serum concentration of fatty acids in obese children with nonalcoholic fatty liver disease. Glasgow, Scotland, 05-08 czerwiec 2019.

Publikacje naukowe pracowników i współpracowników TMS Diagnostyka w 2019 roku

  1. Kapica-Topczewska K, Tarasiuk J, Szydlik P, Tarasów E, Kochanowicz J, Kułakowska A. Multiple sclerosis and syringomyelia – a case report.  Stwardnienie rozsiane i syringomielia – opis przypadku. Aktualności Neurologiczne 2019; 19(1): 45-48.

 

 

2-8 grudnia 2019 w Białymstoku odbył się Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych. Konferencja ONCOweek  została zorganizowana z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory oraz chęć promowania profilaktyki przeciwnowotworowej, dzięki zaangażowaniu Fundacji THORAX, a także studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Skierowana została do lekarzy rodzinnych, pediatrów, studentów kierunków medycznych oraz specjalistów zajmujących się na co dzień tematyką onkologii oraz pacjentów i ich rodzin. Konferencja miała na celu promocję zdrowego stylu życia,  przedstawienie nowoczesnych standardów diagnostyki i terapii nowotworów, a także zwrócenie uwagi jak ważne jest wsparcie pacjentów i ich rodzin w trakcie oraz po zakończeniu leczenia. Czynnie zaangażowany we współpracę w organizacji konferencji oraz aktywny udział w panelach poświęconych nowotworom płuc był dr n med. Andrzej Kuźmicz z TMS Diagnostyka. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy niesłabnącej pasji do zaangażowania w działalność naukową.

 

 

 

 

Dnia 4 grudnia 2019 roku w Auli Magna UMB Pan Profesor Eugeniusz Tarasów został wyróżniony Nagrodą Naukową I Stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia naukowe w 2018 roku. Nagrodę wręczył Rektor UMB Prof. dr hab. Adam Krętowski. Podczas uroczystości nagrodzono również ponad 300 innych wspaniałych naukowców naszego Uniwersytetu. Uroczystość uświetnił niepowtarzalny występ chóru UMB, pod batutą dr hab. Anny Moniuszko. W imieniu TMS Diagnostyka pragniemy serdecznie Wszystkim pogratulować oraz życzyć dalszych sukcesów na niwie naukowej.

 

 

 

 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasi koledzy z TMS Diagnostyka Prof. dr hab.  Eugeniusz Tarasów, Dr n. med. Dorota Werel oraz Dr n. med. Adam Łukasiewicz otrzymali z rąk Pana Prof. dr hab. Andrzeja Urbanika, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego nagrodę uznania za zasługi w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Cieszymy się, że możemy pracować z tak wybitnymi specjalistami, gratulujemy oraz życzymy wielu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i działalności naukowej – współpracownicy z TMS Diagnostyka.

 

Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Warsztatów Obrazowania „Ten Niezwykły MRI – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA PIERSI”, które odbędą się 29 listopada 2019 r. w Lubhotel w Lublinie. Spotkanie jest dedykowane lekarzom radiologom, rezydentom radiologii a także studentom kierunku lekarskiego zainteresowanym problematyką diagnostyki sutka w badaniach MR. Warsztaty organizowane są przez firmę Canon Medical System Polska.

Pod linkiem: https://warsztaty-canon-lublin.syskonf.pl/ umieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące warsztatów oraz aktywny formularz rejestracyjny. Program warsztatów przewiduje wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne.

Tematem przewodnim szkolenia jest diagnostyka onkologiczna piersi. Udział w warsztatach zapewni możliwość zdobycia wiedzy i praktyki pod okiem znamienitych fachowców. Wykład „Co nowego w chirurgii raka piersi? Zabiegi oszczędzające i rekonstrukcyjne” poprowadzi prof. dr hab. n. med. Barbara Madej-Czerwonka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaś ćwiczenia praktyczne odbędą się pod okiem dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W trakcie trwania spotkania zostaną także zaprezentowane przez firmę Canon nowe rozwiązania i techniki wykorzystywane w badaniach MR piersi oraz pokaz zaawansowanych możliwości oprogramowania CANON BREASTSCAPE. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

 

2019 październik 18-19

Za nami dwa pracowite dni Warsztatów CANON TECH.DAY.ONE poświęcone wykładom i ćwiczeniom praktycznym z zakresu obrazowania MR. Spotkanie to było pierwszym z całego cyklu planowanych spotkań poświęconym różnym zagadnieniom obrazowania MR. W warsztatach uczestniczyło 69 techników radiologii z całej Polski, najliczniejszą grupę stanowili technicy z firmy TMS Diagnostyka w Białymstoku. Udział w warsztatach zapewnił uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i praktyki pod okiem najlepszych specjalistów z kraju.

Zagadnienia związane ze stwardnieniem rozsianym w praktyce technika elektroradiologii prezentowała dr n. med. Katarzyna Sklinda z CSK MSWiA w Warszawie zaś dr Olga Staszewska-Krajewska z Instytutu Chemii Organicznej PAN omówiła aspekty praktyczne spektroskopii MR.

Wykład dotyczący środków kontrastowych stosowanych w MR przedstawiła dr n. med. Zuzanna Tyrakowska-Dadełło z TMS Diagnostyka. W trakcie trwania spotkania zostały także zaprezentowane przez firmę Canon nowe rozwiązania i techniki wykorzystywane w badaniach MR. Organizatorom udało się przekazać wiedzę dotyczącą nowych technik i metod obrazowania MR w innowacyjny sposób. Warsztaty były także świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami pracującymi w różnych placówkach medycznych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym cyklicznym spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się wkrótce. Zdjęcia z Warsztatów CANON TECH.DAY.ONE

 

 

Zapraszamy serdecznie na I Edycję Warsztatów Obrazowania MRI CANON TECH.DAY.ONE, które odbędą się w dniach 18-19 października 2019 r. w Hotelu Best Western Hotel Felix w Warszawie. Warsztaty organizowane są dzięki współpracy firmy Canon Medical System Polska, TMS Diagnostyka oraz Naukowemu Stowarzyszeniu Techników Elektroradiologii. Spotkanie jest dedykowane magistrom, technikom elektroradiologii, lekarzom radiologom, rezydentom radiologii a także studentom zaangażowanym w diagnostykę MR. Pod linkiem: https://canon-tech-day-one.syskonf.pl/  umieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące warsztatów oraz formularz rejestracyjny, który jest aktywny od dnia 02 września 2019 r. Program kursu przewiduje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w formie warsztatów. Warsztaty  będą zorganizowane w sali szkoleniowej wyposażonej w 2-osobowe stanowiska komputerowe z monitorami medycznymi 30″ oraz zainstalowanym oprogramowaniem Canon Olea Nova+, umożliwiającym syntetyczne tworzenie obrazów MR. Uczestnicy będą mieć możliwość obserwacji zmian obrazów MR w zależności od zmiany parametrów akwizycji (TR, TE, IR). Do dyspozycji uczestników będzie także zestaw rekwizytów w postaci cewek MR oraz pacjenci ucharakteryzowani na pacjentów urazowych. Celem ćwiczeń będzie zdobycie praktycznego doświadczenia oraz wymiana doświadczeń zawodowych w przygotowaniu pacjenta urazowego do badania MR. Priorytetem organizatorów jest przekazanie wiedzy dotyczące nowych technik i metod obrazowania MR w sposób innowacyjny. Wierzymy,
że obecne i kolejne spotkania zyskają Państwa uznanie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

2019 czerwiec 06-08 Już za nami 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego – 2 500 uczestników spotkało się tym razem w Gdańsku aby móc wspólnie wymieniać się  doświadczeniem  zawodowym oraz  zapoznać się z branżowymi nowinkami technicznymi. Jesteśmy dumni z prac zaprezentowanych przez naszych pracowników TMS Diagnostyka! Do zobaczenia na kolejnym 43. już Zjeździe PLTR – TMS Diagnostyka na pewno tam będzie! Zdjęcia ze Zjazdu PLTR

  1. Zuzanna Tyrakowska-Dadełło, Eugeniusz Tarasów, Dariusz Janusek, Anna Moniuszko-Malinowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz. Badania MRI i perfuzji MRI w kleszczowym zapaleniu mózgu. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk 06-08 czerwiec 2019.
  2. Warsztaty MRI Anna Gumkowska. Diagnostyka Onkologiczna – rezonans magnetyczny. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk 06-08 czerwiec 2019.

 

 

2019-04-15 Z satysfakcja informujemy, że nasze grono Doktorskie poszerzyło się o Panią dr n. med. Zuzannę Tyrakowską-Dadełło. Jej rozprawa doktorska pt.: „Zastosowanie nowych technik obrazowania u chorych z chorobami zapalnymi OUN” została bardzo wysoko oceniona przez recenzentów oraz niezwykle entuzjastycznie przyjęta podczas publicznej obrony co zupełnie nie dziwi – włożyła w nią całe swoje serce i doświadczenie zawodowe, a także wiedzę merytoryczną, którą z takim zapałem zdobywała pod naszym okiem przez ostatnie lata. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie pomogło Pani Doktor w rozwoju naukowym i realizacji planów zawodowych. Życzymy wielu dalszych sukcesów, nigdy niesłabnącej pasji do wykonywania zawodu i rosnącej chęci do ciągłego doskonalenia się – zespół TMS Diagnostyka.

 

2019-01-12  Warsztaty szkoleniowe radiologów – „Ten niezwykły MR”

W białostockim hotelu Silver odbyło się spotkanie warsztatowo-edukacyjne poświęcone diagnostyce obrazowej MR. Spotkanie było pierwszym z cyklu planowanych spotkań poświęconych nowościom w diagnostyce obrazowej pod wspólnym hasłem „Ten niezwykły MR”. Szkolenie odbyło się dzięki współpracy firmy Canon Medical System Polska, TMS Diagnostyka oraz Podlaskiego Oddziału Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. W warsztatach uczestniczyło 30 lekarzy radiologów ze wszystkich białostockich szpitali: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Szpitala MSW, Białostockiego Centrum Onkologii oraz z TMS Diagnostyka. Tematem przewodnim szkolenia była diagnostyka chorób miednicy. Udział w warsztatach zapewnił możliwość zdobycia wiedzy i praktyki pod okiem znamienitych fachowców z województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wykład i praktyczne ćwiczenia z diagnostyki raka odbytnicy prowadziła Dr Dorota Werel z TMS Diagnostyka. Dr Maciej Michalak z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii przedstawił natomiast tematykę nowoczesnej diagnostyki raka prostaty.  W trakcie trwania spotkania zostały także zaprezentowane przez firmę Canon nowe rozwiązania i techniki wykorzystywane w badaniach MR. Przy współpracy specjalistów firmy Canon i TMS zaprezentowano także możliwości nowego oprogramowania medycznego do oceny i rekonstrukcji obrazów MR firmy Olea Sphere. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych cyklicznych spotkaniach warsztatowo-edukacyjnych, które odbędą się niebawem! Zdjęcia z warsztatów

­

­

­

 

Nowe publikacje naukowe pracowników i współpracowników TMS Diagnostyka w 2019 roku

  1. Galińska-Skok B, Szulc A, Małus A, Konarzewska B, Cwalina U, Tarasów E, Waszkiewicz N. Proton magnetic resonance spectroscopy changes in a longitudinal schizophrenia study: a pilot study in eleven patients. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2019; 15: 839-847.
  2. Flisiak-Jackiewicz M, Bobrus-Chociej A, Wasilewska N, Tarasow E, Wojtkowska M, Lebensztejn DM. Can hepatokines be regarded as novel non-invasive serum biomarkers of intrahepatic lipid content in obese children? Advanced in Medical Sciences 2019; 64(2): 280-284.
  3. Kamieńska A, Król M, Zajkowska J, Tarasów E. Zespół podciśnienia śródczaszkowego a popunkcyjny ból głowy. Neurologia po Dyplomie 2019; 3: 1-10.

Doniesienia zjazdowe pracowników i współpracowników TMS Diagnostyka w 2019 roku

  1. Rafał Krasicki, Grzegorz Balik, Elżbieta Szukiel. Zachowanie rozwoju nerwu rdzeniowego podczas testu napięciowego SLR w obrazie MRI. II Konferencja Naukowo Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej, Toruń 06-07 kwiecień 2019.