2018

2018 maj 09-12 Lekarze z TMS Diagnostyka uczestniczyli w prestiżowym, miedzynarodowym zjeździe ortopedycznym European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery w Glasgow. Na zjeździe przedstawiono nowatorska metodę obrazowania stawu kolanowego u chorych po rekonstrukcjach operacyjnych więzadła krzyżowego tylnego. Praca powstała dzięki współpracy lekarzy radiologów TMS Diagnostyka i ortopedów z SP ZOZ Bielsk Podlaski. Nowa, unikalna w skali światowej metoda umożliwia uwidocznienie stawu kolanowego w trakcie ruchu w tzw. dynamicznym badaniu TK (4D TK). Takie badania są możliwe do wykonania jedynie na najwyższej klasy tomografach komputerowych. TMS Diagnostyka jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce wykonuje badania na takim aparacie – 320-rzędowym aparacie TK Aquilion One.

Prezentacja na kongresie ESSKA w Glasgow

Krzysztof Hermanowicz, Patrycja Zalewska-Kurza, Eugeniusz Tarasów, Wojciech Dzienis, Andrzej Niewiński, Miłosz Mentel: PCL reconstruction-how to predict clinical outcomes based on 4D-CT and MRI. 18th ESSKA Congress, Glasgow, UK, 9-12 May 2018.Abstr. no P17-1109
European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy, Glasgow, 9-12 May 2018.

Dynamiczne badanie tomografii komputerowej (4D TK) kolana u pacjenta po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego:

 

[evp_embed_video url=”http://tmsdiagnostyka.pl/wp-content/uploads/2018/12/kolano.mp4″ autoplay=”true” loop=”true” class=”fp-slim no-volume” ratio=”0.52″ width=”660″]

 

 

Działalność naukowa i badawcza TMS Diagnostyka w 2018 roku

 

Oprócz wykonywania badań z zakresu Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego pacjentów z jednostek szpitalnych oraz w ramach kontraktów z NFZ TMS Diagnostyka uczestniczy w badaniach naukowych z zakresu różnych dyscyplin klinicznych. Współpracujemy z wieloma klinikami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Białymstoku. Prowadzimy wspólne badania kliniczne m. in. z Kliniką Neurologii, Kliniką Neuroinfekcji i Chorób Zakaźnych, Kliniką Laryngologii i Kliniką Psychiatrii UMB oraz Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Hepatologii Dziecięcej UDSK. Efektem tej współpracy wspieranej aktywnie przez firmę TMS Diagnostyka jest wiele publikacji w renomowanych, krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz prezentacje i wystąpienia na zjazdach towarzystw naukowych.

Wybrane publikacje naukowe pracowników TMS Diagnostyka w okresie 2016-2018

 1. Beata Galińska-Skok, Aleksandra Małus, Beata Konarzewska, Anna Rogowska-Zach, Robert Milewski, Eugeniusz Tarasów, Agata Szulc, Napoleon Waszkiewicz. Choline Compounds of the Frontal Lobe and Temporal Glutamatergic System in Bipolar and Schizophrenia Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study. Disease Markers 2018 Nov 25; 2018.2018:3654894.
 2. Alina Teresa Midro, Beata Stasiewicz-Jarocka, Jan Borys, Kazimierz Kozłowski, Bożena Skotnicka, Eugeniusz Tarasów, Ewa Hubert, Jerzy Konstantynowicz, Barbara Panasiuk, Małgorzata Rydzanicz, Agnieszka Pollak, Piotr Stawiński, Rafał Skowroński, Rafał Płoski. A 23-year follow-up of a male with Hajdu-Cheney syndrome due to NOTCH2 mutation. American Journal of Medical Genetics Part A 2018 Oct 17. doi: 10.1002/ajmg.a.40431.
 3. Anna Bobrus-Chociej, Marta Flisiak-Jackiewicz, Urszula Daniluk, Małgorzata Wojtkowska, Monika Kłusek-Oksiuta, Eugeniusz Tarasów, Dariusz Lebensztejn. Estimation of gamma-glutamyl transferase as a suitable simple biomarker of the cardiovascular risk in children with non-alcoholic fatty liver disease. Acta Biochimica Polonica 2018; 65: 539-544.
 4. Zuzanna Tyrakowska-Dadełło, Eugeniusz Tarasów, Dariusz Janusek, Anna Moniuszko-Malinowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz. Brain perfusion alterations in tick-borne encephalitis-preliminary report. International Journal of Infectious Diseases 2018; 68: 26-30.
 5. Zuzanna Tyrakowska-Dadełło, Eugeniusz Tarasów, Anna Moniuszko-Malinowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz. Follow-up MR and MRS studies in Herpes Simplex encephalitis. Journal of Neuroinfectious Diseases 2018; 9: 281.
 6. Natalia Wasilewska, Anna Bobrus-Chociej, Ewa Harasim-Symbor, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Adrian Chabowski, Dariusz Marek Lebensztejn. Increased serum concentration of ceramides in obese children with nonalcoholic fatty liver disease. Lipids in Health and Disease 2018; 17: 2016.
 7. Monika Karczewska-Kupczewska, Agnieszka Nikołajuk, Remigiusz Filarski, Radosław Majewski, Eugeniusz Tarasów. Intralipid/heparin infusion alters the brain metabolites assessed with 1H-MRS spectroscopy in young healthy men. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2018; 103: 2563-2570.
 8. Marta Flisiak-Jackiewicz, Anna Bobrus-Chociej, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Irena Białokoz-Kalinowska, Dariusz Marek Lebensztejn. Predictive role of interleukin-18 in liver steatosis in obese children. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2018 : 8, Article ID 3870454, 9 pp.
 9. Iwona Czekalska, Zuzanna Tyrakowska-Dadełło, Paulina Werel, Eugeniusz Tarasów, Ewelina Grodzka. Cerebral cavernous malformations: epidemiological, clinical and diagnostic imaging aspects. Progress in Health Sciences 2018; 2: 10.
 10. Zuzanna Judyta Tyrakowska, Eugeniusz Tarasów: Dojrzewanie i starzenie się mózgu na podstawie badań spektroskopii rezonansu magnetycznego. Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu 2017: 1014-1023.
 11. Bożena Kosztyła-Hojna, Greta Berger, Vitaly Gryniewicz, Eugeniusz Tarasów. Phonosurgery treatment options in male to female and female to male transsexuals. Polski Merkuriusz Lekarski 2017; 42: 129-132.
 12. Zuzanna Tyrakowska-Dadełło, Alina Kułakowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Eugeniusz Tarasów. Herpes simplex encephalitis – diagnostic imaging. Progress in Health Sciences 2017: 7, 1: 152-160.
 13. Zuzanna Judyta Tyrakowska, Eugeniusz Tarasów. Rozwój nowoczesnych metod obrazowania umożliwiających ocenę morfologii zmian patologicznych oraz kontrolę procesów fizjologicznych mózgu. Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 2017: 1081-1090.
 14. Andrzej Sieśkiewicz, Krzysztof Buczko, Jacek Janica, Adam Łukasiewicz, Urszula Łebkowska, Bartosz Piszczatowski, Ewa Olszewska. Minimally invasive medial maxillectomy and the position of nasolacrimal duct: the CT study. European Archives of Otorhinolaryngology 2017; 274: 1515-1519.
 15. Eugeniusz Tarasów, Joanna Zajkowska: Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia po Dyplomie 2016; 11: 44-53.
 16. Piotr Czupryna, Eugeniusz Tarasów, Anna Moniuszko-Malinowska, Sławomir Pancewicz, Olga Zajkowska, Arkadiusz Targoński, Monika Chorąży, Krzysztof Rutkowski, Justyna Dunaj, Sambor Grygorczuk, Maciej Kondrusik, Joanna Zajkowska. MRI and planimetric CT follow-up study of patients with severe tick-borne encephalitis. Infectious Diseases 2016; 48: 74-81.
 17. Zuzanna Tyrakowska, Dominika Jakubowicz-Lachowska, Alina Kułakowska, Beata Galińska-Skok, Wiesław Drozdowski, Eugeniusz Tarasów. Relapsing-remitting severe Bickerstaff’s brainstem encephalitis – case report and literature review. Polish Journal of Radiology 2016; 81: 622-628.
 18. Beata Galińska-Skok, Beata Konarzewska, Bożena Kubas, Eugeniusz Tarasów, Agata Szulc. Neurochemical alterations in anterior cingulate cortex in bipolar disorder: a proton magnetic resonance spectroscopy study (1H-MRS). Psychiatria Polska 2016; 50: 839-848.

­

­

­

Wybrane doniesienia zjazdowe pracowników TMS Diagnostyka w okresie 2016-2018

 1. Anna Bobrus-Chociej, Marta Flisiak-Jackiewicz, Irena Białokoz-Kalinowska, Małgorzata Wojtkowska, Eugeniusz Tarasów, Dariusz Lebensztejn. Ocena całkowitej zawartości lipidów w wątrobie metodą spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego u otyłych dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby. X Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroentrologii Hepatologii i Żywienia Dzieci, Lublin, 24-26 Maj 2018 r.
 2. Monika Karczewska-Kupczewska, Agnieszka Nikołajuk, M. Stefanowicz, Natalia Matulewicz, Eugeniusz Tarasów, Marek Strączkowski, Irina Kowalska. Ocena zależności między stężeniem adiponektyny i leptyny w surowicy a parametrami odzwierciedlającymi metabolizm tkanek mózgowia u młodych zdrowych mężczyzn. Diabetologia Praktyczna 2018: 4, supl. A, s. 34. XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Katowice, 24-26 Maj 2018r.
 3. Krzysztof Hermanowicz, Patrycja Zalewska-Kurza, Eugeniusz Tarasów, Wojciech Dzienis, Andrzej Niewiński, Miłosz Mentel. PCL reconstruction-how to predict clinical outcomes based on 4D-CT and MRI. 18th ESSKA Congress, Glasgow, UK, 9-12 May 2018. Abstr. no P17-1109
  European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy, Glasgow, 9-12 May 2018.
 4. Natalia Wasilewska, Anna Bobrus-Chociej, Ewa Harasim-Symbor, Eugeniusz Tarasów, Małgorzata Wojtkowska, Adrian Chabowski, Dariusz Marek Lebensztejn. Serum concentration of ceramides in obese children with nonalcoholic fatty liver disease. 51 st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Geneva, Switzerland, 09-12 May 2018.
 5. Dariusz Marek Lebensztejn, Anna Bobrus-Chociej, Irena Białokoz-Kalinowska, Eugeniusz Tarasów. Total intrahepatic lipid content assessed by magnetic resonance proton spectroscopy in obese children with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology International 2018 : 12, suppl. 2, s. S588 [abstr. PED-17]. Conference Abstracts: 27th Annual Conference of Asian Pacific Association for the Study of the Liver, New Delhi, India, 14-18 March 2018.
 6. Dariusz Lebensztejn, Monika Klusek-Oksiuta, Anna Bobrus-Chociej, Irena Białokoz-Kalinowska, Eugeniusz Tarasów. The assessment of intima media thickness value in obese children with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology International 2017: 11, suppl. 1, S935 (PP1562). Chinese Foundation for Hepatitis Prevention and Control (CFHPC), Chinese Foundation for Hepatitis Prevention and Control (CFHPC), Shanghai, 15-19 February 2017.

­

26.04.2018 TMS Diagnostyka Sp. z o.o. wspólnie z PW i WIML uczestniczyła w projekcie „Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie magnetycznym”. Urządzenie OPTO-SPARE zdobyło drugą nagrodę na wystawie Photonics Innovation Village 2018, podczas jednej z największych europejskich konferencji fotonicznych SPIE Photonics Europe w Strasburgu. Zaprezentowany tam demonstrator inteligentnego materaca do monitorowania parametrów życiowych pacjentów poddawanych badaniu MRI cieszył się wielkim zainteresowaniem uczestników konferencji i jurorów. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu filmu z wystawy.