2014

2014-12-26 Wystartowali !!! Zaprzyjaźniony jacht Selma Expeditions już w trasie Sydney-Hobart. Zapraszamy do przeglądania relacji

Otrzymaliśmy też podziękowania za wsparcie medyczne.

2014-12-01 Od 1 grudnia 2014 roku TMS Diagnostyka Sp. z o.o. otwiera nowe pracownie diagnostyki obrazowej: Tomografii Komputerowej, RTG oraz USG. Pracownie będą przejęte na zasadzie outsourcingu od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce i będą świadczyć usługi w lokalizacji szpitala – Al. Jana Pawła II 120A.  Ponadto do końca grudnia 2014 r. planowane jest zainstalowanie stacjonarnego mammografu cyfrowego.

W ten sposób, włączając pracującą już od 2011 roku pracownię Rezonansu Magnetycznego, zostanie stworzony jednolity kompleks diagnostyki obrazowej zarządzany przez TMS Diagnostyka i wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną:

  • Wysokopolowy 1,5 Tesli system Rezonansu Magnetycznego TOSHIBA VANTAGE,
  • 64-rzędowy, 128-warstwowy Tomograf Komputerowy TOSHIBA AQUILION 64,
  • Dwa cyfrowe Ultrasonografy wysokiej klasy TOSHIBA APLIO 500 oraz APLIO 400,
  • W pełni cyfrowy Aparat RTG POLYRAD PREMIUM,
  • W pełni cyfrowy Mammograf.

Badania będą świadczone dla Szpitala w Ostrołęce, NFZ, innych podmiotów publicznych i niepublicznych oraz pacjentów prywatnych.

Zapraszamy do współpracy.

2014-11-15 TMS diagnostyka Sp. z o.o. jest świadczeniodawcą badań diagnostycznych wykonywanych w różnych programach naukowych i klinicznych. Przykładowo zamieszczamy publikację zamieszczoną w „Italian Journal of Pediatrics”, gdzie na stronie 6 widnieje podziękowanie dla naszej firmy.

link: „Italian Journal of Pediatrics”

2014-10-15 TMS Diagnostyka Sp. z o.o. wspiera nie tylko różne instytucje pożytku publicznego, ale również ciekawe przedsięwzięcia sportowe. Dla miłośników sportów ekstremalnych zamieszczamy kilka zdjęć z żeglarskiej wyprawy na Antarktydę jachtu ”Selma Expeditions”, w której brał udział nasz człowiek – Marcin Zieliński.

Link : Antarktyda

2014-05-15 Nawiązaliśmy współpracę z portalem firmy.net w celu promocji placówek zdrowotnych w Internecie

minifirmynet

2014-03-15  Napisali o nas: ukazał się artykuł w Kurierze Porannym o uruchomieniu nowej Pracowni Tomografii Komputerowej. Link : Dojlidy. Tomograf komputerowy już działa w dawnym szpitalu zakaźnym

2014-03-03 W dniu 3 marca 2014 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku (na terenie dawnego Szpitala Zakaźnego) została uruchomiona nowa Pracownia Tomografii Komputerowej oznaczona numerem 3, w której zainstalowany został nowoczesny 16-rzędowy Tomograf Komputerowy produkcji japońskiej firmy TOSHIBA. Pracownia TK nr 3 będzie specjalizować się w wykonywaniu badań tomograficznych dla pacjentów USK z dawnego Szpitala Zakaźnego z ul. Żurawiej, dawnego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc z ul. Warszawskiej, jak również dla indywidualnych pacjentów NFZ posiadających skierowanie od lekarza specjalisty. Dodatkowo, pracownia będzie wykonywać badania komercyjne oraz badania dla innych podmiotów medycznych, które podpiszą odpowiednie porozumienia w tej sprawie.

Badania w ramach finansowania NFZ są bezpłatne dla pacjentów. Kolejki (terminy zapisów) w nowej pracowni TK są znacznie mniejsze, niż w innych białostockich ośrodkach i obecnie wynoszą około 2 tygodni dla skierowań pilnych oraz 4 tygodnie dla skierowań stabilnych.

Uwaga:  Nasza dotychczasowa Pracownia TK zlokalizowana w „Śniadecji” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 została zamknięta i cały kontrakt NFZ na bezpłatne badania TK został przeniesiony do nowej pracowni. Prosimy pacjentów poprzedniej pracowni o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie się do nowej pracowni TK na ul. Żurawią 14, tel.: 85 744 70 20, fax.: 85 744 70 90, email: zurawia@tmsdiagnostyka.pl

2014-02-11 INFORMACJA DLA PACJENTÓW zapisanych na badania TK do Pracowni Tomografii Komputerowej nr 3:

Wszystkie zapisy oraz terminy badań dla pacjentów NFZ zapisanych na badania TK w dotychczasowej pracowni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 (Śniadecja) są aktualne dla wykonania badań TK w nowej naszej pracowni przy ul. Żurawiej 14 (teren dawnego Szpitala Zakaźnego). Każdy z zapisanych pacjentów będzie telefonicznie powiadomiony o zmianie adresu pracowni.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • w dniach 11-14 lutego w godzinach 8.00-16.00 – pod numerem telefonu 85 7447 020 lub osobiście w pracowni TK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 25
  • w dniach 17-28 lutego w godzinach 8.00-16.00 – pod numerem telefonu 85 7468 403 lub osobiście w pracowni TK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a (wejście od ul. Waszyngtona)
  • od dnia 26 lutego w godzinach 8.00-16.00 – osobiście w nowej pracowni TK, ul. Żurawia 14. Numer telefoniczny do nowej pracowni ogłoszony będzie na naszej stronie internetowej niezwłocznie po jego otrzymaniu.

2014-02-10  Napisali o nas: ukazał się artykuł w Gazecie Współczesnej o zmianie lokalizacji naszej Pracowni Tomografii Komputerowej nr 3. Pracownia, która mieściła się dotychczas przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 w Białymstoku (na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego), będzie przeniesiona na ul. Żurawią 14 (pomieszczenia Szpitala Zakaźnego). Wszystkie terminy badań dla pacjentów NFZ zapisanych na badania TK w dotychczasowej pracowni będą aktualne dla wykonania badań TK w nowej pracowni. Każdy z zapisanych pacjentów będzie telefonicznie powiadomiony o zmianie adresu pracowni. Link: „Szpital Kliniczny w Białymstoku. Tomograf będzie na Dojlidach”

2014-02-06  Napisali o nas: ukazał się artykuł w Gazecie Współczesnej o zainstalowaniu w Szpitalu w Hajnówce 16-rzędowego tomografu komputerowego TOSHIBA – Aquilion S16 wraz z omówieniem nowych możliwości badań na aparacie. Link : Szpital w Hajnówce. Nowy tomograf rozszerzy zakres badań