Nowości

2019 październik 18-19

Za nami dwa pracowite dni Warsztatów CANON TECH.DAY.ONE poświęcone wykładom i ćwiczeniom praktycznym z zakresu obrazowania MR. Spotkanie to było pierwszym z całego cyklu planowanych spotkań poświęconym różnym zagadnieniom obrazowania MR. W warsztatach uczestniczyło 69 techników radiologii z całej Polski, najliczniejszą grupę stanowili technicy z firmy TMS Diagnostyka w Białymstoku. Udział w warsztatach zapewnił uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i praktyki pod okiem najlepszych specjalistów z kraju.

Zagadnienia związane ze stwardnieniem rozsianym w praktyce technika elektroradiologii prezentowała dr n. med. Katarzyna Sklinda z CSK MSWiA w Warszawie zaś dr Olga Staszewska-Krajewska z Instytutu Chemii Organicznej PAN omówiła aspekty praktyczne spektroskopii MR.

Wykład dotyczący środków kontrastowych stosowanych w MR przedstawiła dr n. med. Zuzanna Tyrakowska-Dadełło z TMS Diagnostyka. W trakcie trwania spotkania zostały także zaprezentowane przez firmę Canon nowe rozwiązania i techniki wykorzystywane w badaniach MR. Organizatorom udało się przekazać wiedzę dotyczącą nowych technik i metod obrazowania MR w innowacyjny sposób. Warsztaty były także świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami pracującymi w różnych placówkach medycznych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym cyklicznym spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się wkrótce. Zdjęcia z Warsztatów CANON TECH.DAY.ONE

Zapraszamy serdecznie na I Edycję Warsztatów Obrazowania MRI CANON TECH.DAY.ONE, które odbędą się w dniach 18-19 października 2019 r. w Hotelu Best Western Hotel Felix w Warszawie. Warsztaty organizowane są dzięki współpracy firmy Canon Medical System Polska, TMS Diagnostyka oraz Naukowemu Stowarzyszeniu Techników Elektroradiologii. Spotkanie jest dedykowane magistrom, technikom elektroradiologii, lekarzom radiologom, rezydentom radiologii a także studentom zaangażowanym w diagnostykę MR. Pod linkiem: https://canon-tech-day-one.syskonf.pl/  umieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące warsztatów oraz formularz rejestracyjny, który jest aktywny od dnia 02 września 2019 r. Program kursu przewiduje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w formie warsztatów. Warsztaty  będą zorganizowane w sali szkoleniowej wyposażonej w 2-osobowe stanowiska komputerowe z monitorami medycznymi 30″ oraz zainstalowanym oprogramowaniem Canon Olea Nova+, umożliwiającym syntetyczne tworzenie obrazów MR. Uczestnicy będą mieć możliwość obserwacji zmian obrazów MR w zależności od zmiany parametrów akwizycji (TR, TE, IR). Do dyspozycji uczestników będzie także zestaw rekwizytów w postaci cewek MR oraz pacjenci ucharakteryzowani na pacjentów urazowych. Celem ćwiczeń będzie zdobycie praktycznego doświadczenia oraz wymiana doświadczeń zawodowych w przygotowaniu pacjenta urazowego do badania MR. Priorytetem organizatorów jest przekazanie wiedzy dotyczące nowych technik i metod obrazowania MR w sposób innowacyjny. Wierzymy,
że obecne i kolejne spotkania zyskają Państwa uznanie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

2019 czerwiec 06-08 Już za nami 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego – 2 500 uczestników spotkało się tym razem w Gdańsku aby móc wspólnie wymieniać się  doświadczeniem  zawodowym oraz  zapoznać się z branżowymi nowinkami technicznymi. Jesteśmy dumni z prac zaprezentowanych przez naszych pracowników TMS Diagnostyka! Do zobaczenia na kolejnym 43. już Zjeździe PLTR – TMS Diagnostyka na pewno tam będzie! Zdjęcia ze Zjazdu PLTR

  1. Zuzanna Tyrakowska-Dadełło, Eugeniusz Tarasów, Dariusz Janusek, Anna Moniuszko-Malinowska, Joanna Zajkowska, Sławomir Pancewicz. Badania MRI i perfuzji MRI w kleszczowym zapaleniu mózgu. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk 06-08 czerwiec 2019.
  2. Warsztaty MRI Anna Gumkowska. Diagnostyka Onkologiczna – rezonans magnetyczny. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk 06-08 czerwiec 2019.

2019-04-15 Z satysfakcja informujemy, że nasze grono Doktorskie poszerzyło się o Panią dr n. med. Zuzannę Tyrakowską-Dadełło. Jej rozprawa doktorska pt.: „Zastosowanie nowych technik obrazowania u chorych z chorobami zapalnymi OUN” została bardzo wysoko oceniona przez recenzentów oraz niezwykle entuzjastycznie przyjęta podczas publicznej obrony co zupełnie nie dziwi – włożyła w nią całe swoje serce i doświadczenie zawodowe, a także wiedzę merytoryczną, którą z takim zapałem zdobywała pod naszym okiem przez ostatnie lata. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze wieloletnie doświadczenie pomogło Pani Doktor w rozwoju naukowym i realizacji planów zawodowych. Życzymy wielu dalszych sukcesów, nigdy niesłabnącej pasji do wykonywania zawodu i rosnącej chęci do ciągłego doskonalenia się – zespół TMS Diagnostyka.

2019-01-12  Warsztaty szkoleniowe radiologów – „Ten niezwykły MR”

W białostockim hotelu Silver odbyło się spotkanie warsztatowo-edukacyjne poświęcone diagnostyce obrazowej MR. Spotkanie było pierwszym z cyklu planowanych spotkań poświęconych nowościom w diagnostyce obrazowej pod wspólnym hasłem „Ten niezwykły MR”. Szkolenie odbyło się dzięki współpracy firmy Canon Medical System Polska, TMS Diagnostyka oraz Podlaskiego Oddziału Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. W warsztatach uczestniczyło 30 lekarzy radiologów ze wszystkich białostockich szpitali: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Szpitala MSW, Białostockiego Centrum Onkologii oraz z TMS Diagnostyka. Tematem przewodnim szkolenia była diagnostyka chorób miednicy. Udział w warsztatach zapewnił możliwość zdobycia wiedzy i praktyki pod okiem znamienitych fachowców z województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wykład i praktyczne ćwiczenia z diagnostyki raka odbytnicy prowadziła Dr Dorota Werel z TMS Diagnostyka. Dr Maciej Michalak z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii przedstawił natomiast tematykę nowoczesnej diagnostyki raka prostaty.  W trakcie trwania spotkania zostały także zaprezentowane przez firmę Canon nowe rozwiązania i techniki wykorzystywane w badaniach MR. Przy współpracy specjalistów firmy Canon i TMS zaprezentowano także możliwości nowego oprogramowania medycznego do oceny i rekonstrukcji obrazów MR firmy Olea Sphere. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych cyklicznych spotkaniach warsztatowo-edukacyjnych, które odbędą się niebawem! Zdjęcia z warsztatów

­

­

­

Nowe publikacje naukowe pracowników i współpracowników TMS Diagnostyka w 2019 roku

    1. Galińska-Skok B, Szulc A, Małus A, Konarzewska B, Cwalina U, Tarasów E, Waszkiewicz N. Proton magnetic resonance spectroscopy changes in a longitudinal schizophrenia study: a pilot study in eleven patients. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2019; 15: 839-847.
    2. Flisiak-Jackiewicz M, Bobrus-Chociej A, Wasilewska N, Tarasow E, Wojtkowska M, Lebensztejn DM. Can hepatokines be regarded as novel non-invasive serum biomarkers of intrahepatic lipid content in obese children? Advanced in Medical Sciences 2019; 64(2): 280-284.
    3. Kamieńska A, Król M, Zajkowska J, Tarasów E. Zespół podciśnienia śródczaszkowego a popunkcyjny ból głowy. Neurologia po Dyplomie 2019; 3: 1-10.
  1.     

Doniesienia zjazdowe pracowników i współpracowników TMS Diagnostyka w 2019 roku

  1. Rafał Krasicki, Grzegorz Balik, Elżbieta Szukiel. Zachowanie rozwoju nerwu rdzeniowego podczas testu napięciowego SLR w obrazie MRI. II Konferencja Naukowo Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej, Toruń 06-07 kwiecień 2019.