Nowości

Publikacje naukowe pracowników i współpracowników TMS Diagnostyka w 2020 roku

  1. Moniuszko A, Czupryna P, Swiecicka I, Grześ H, Siemieniako A, Grygorczuk S, Tarasów E, Pancewicz S. Nocardia farcinica as a cause of chronic meningitis – a case report. BMC Infectious Diseases 2020; 20(1): 56.
  2. Berger G, Łukasiewicz A, Grinevych V, Tarasów E, Milewska A. Preoperative imaging of hazard to Internal Carotid Arteries injury ding endoscopic endonasal transsphenoidal surgery. Polish Journal of Surgery 2020; 92(2): 1-7.

 

2020-02-06 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego. TMS Diagnostyka Sp. z o. o. informuje, że postępowanie konkursowe zostało zakończone wynikiem negatywnym. Komisja Konkursowa stwierdziła, że w terminie określonym w materiałach konkursowych nie wpłynęła żadna oferta.

2020-01-24 Ogłoszenie o konkursie. Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i/lub pełnienie dyżurów medycznych w Pracowni TK, RTG, USG zlokalizowanej na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w OSTROŁĘCE