Odbiór wyników

Wprowadziliśmy możliwość odbioru wyników z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Wynik należy rozpakować programem do plików, link do pobrania programu : https://www.7-zip.org/ . Dokument otrzymany w wiadomości należy pobrać, następnie prawym przyciskiem myszy nacisnąć 7- Zip, następnie wybrać z listy ,,Wypakuj tutaj” , na pulpicie ukaże się opis wyniku i w celu otworzenia należy wpisać ,,6 cyfrowy kod dostępu” który wysłany zostanie w SMS-ie lub osobnym mailem