Informacje dla Pacjenta

Nasze pracownie wyposażone są w najnowocześniejsze aparaty do Rezonansu Magnetycznego firmy Toshiba. Między innymi pracownia TK i  MR nr 1 w Białymstoku posiada 3 Teslowy Rezonans TITAN i 1,5 Teslowy Rezonans ELAN, a pracownia MR nr 8  w Końskich posiada 1,5 teslowy Rezonans VANTAGE ATLAS.

REZONANS MAGNETYCZNY
Badanie nazywane jest również: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Nazwa zwyczajowa: Rezonans

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie to umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie i także trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Badanie służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń całego organizmu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego). W angiografii rezonansu magnetycznego przy pomocy aparatu do rezonansu magnetycznego i bez użycia środka kontrastowego (w sposób nieinwazyjny) można otrzymać obraz naczyń krwionośnych i ocenić ewentualne patologie (np. tętniaki, naczynia patologiczne, itp.). Uruchamiając odpowiedni program w komputerze można uzyskać obraz układu tętnic lub żył organizmu.

Przygotowanie do badania

 • Wykonać badanie poziomu kreatyniny we krwi z oznaczeniem GFR (ważność wyniku 14 dni).
 • Badanie MR wykonywane jest na czczo (co najmniej 2 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych).
 • W przypadku badania jamy brzusznej wskazane jest wcześniejsze zastosowanie środków hamujących ruchy (perystaltykę) jelit (np. Buscopan).
 • Małym dzieciom przed badaniem podaje się środki uspokajające.
 • W przypadku badania w sedacji należy pozostać na czczo i bez przyjmowania płynów, co najmniej 6 godzin przed badaniem.
 • W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony o wypicie wody lub wodnego roztworu kontrastu na pół godziny przed badaniem. W niektórych przypadkach wykonuje się wlew doodbytniczy wody lub wodnego roztworu kontrastu.
 • Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy badania.

 

Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z:

 • żadnymi metalowymi przedmiotami (np. klucze, breloczki itp.), gdyż te mogą zostać przyciągnięte przez magnes i spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta,
 • z magnesem, zegarkiem oraz z kartami magnetycznymi (karty bankomatowe, kredytowe itp.), gdyż te mogą ulec rozmagnesowaniu,
 • wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu (np. w przypadku badania oczodołów należy zmyć makijaż, w którym znajdują się drobiny metali kolorowych).

Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała. Badania nie wykonuje się u osób mających wszczepiony rozrusznik serca oraz pooperacyjne metalowe klipsy na tętniakach w mózgowiu.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

 • Posiadanie rozrusznika serca, metalowych klipsów na tętniaku w mózgu, lub innych metalowych części w organizmie.
 • Rozpoznanie wcześniej alergii lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe.
 • Wyniki wszystkich poprzedzających badań.
 • Skłonność do krwawień (skaza krwiotoczna) w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych.

 

Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia w hermetycznym pomieszczeniu, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi. W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać:

 • wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii),
 • jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka kontrastowego (duszność, zawroty głowy, nudności).

 

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?  – nie ma specjalnych zaleceń.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU  – brak powikłań.

Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u chorych w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

 

Pacjenci, których masa ciała przekracza 120 kg proszeni są o telefoniczny kontakt w celu ustalenia możliwości wykonania badania.

Ulotki na temat Rezonansu Magnetycznego