Instrukcja korzystania z systemu e-Rejestracji

 1. System E-rejestracji polega na elektronicznej rejestracji na określone badanie TK i MR w placówce TMS Diagnostyka Sp. z o.o.
  w wybranym przez Pacjenta terminie. Termin badania wybierany jest spośród wolnych dat i godzin dostępnych w systemie E-rejestracji.
 2. Pacjent może dokonać rejestracji na badanie drogą elektroniczną jedynie przy użyciu komputera, system e-Rejestracji nie jest wyskalowany do pracy na telefonach komórkowych.
 3. Pacjent wypełnia zawarty w systemie E-rejestracji formularz elektroniczny zgodnie z instrukcją. Niezbędne jest podanie przez Pacjenta:  płatnika badania (NFZ lub badanie prywatne); rodzaju badania (TK lub MR); obszaru ciała (głowa, szyja, kręgosłup C – odcinek szyjny, kręgosłup TH – odcinek piersiowy, kręgosłup L-S – odcinek lędźwiowo-krzyżowy, kończyny górne, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, prostata, kończyna dolne, angiografia lub inne); terminu badania (data i godzina).
 4. W kolejnym etapie Pacjent zobowiązany jest do podania niezbędnych do umówienia badania danych osobowych oraz numeru kontaktowego telefonu.
 5. Aby zakończyć umówienia badania, należy wprowadzić do wypełnianego formularza jednorazowy kod autoryzacyjny, otrzymany w formie SMS-a, na numer telefonu komórkowego podany przez Pacjenta we wcześniejszym etapie rejestracji.
 6. Kolejnego SMS-a Pacjent otrzyma po zakończonej powodzeniem samodzielnej rejestracji badania.
 7. W ostatnim etapie rejestracji Pacjent powinien potwierdzić, iż zapoznał się i akceptuje regulamin systemu E-rejestracji zawarty na stronie internetowej TMS Diagnostyka Sp. z o.o. oraz nie ma przeciwwskazań do badania TK i MR oraz podania kontrastu – wykaz przeciwwskazań zawarty na stronie internetowej TMS Diagnostyka Sp. z o.o. Aby przejść do kolejnego etapu Pacjent musi potwierdzić Zgody.
 8. Na każdym etapie Pacjent ma prawo odstąpić i zrezygnować z procesu rejestracji.
 9. Aby potwierdzić rezerwację badania, Rejestracja danej placówki TMS Diagnostyka z o.o. podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Pacjentem, na numer telefonu komórkowego podany przez Pacjenta w momencie rejestracji. Po zweryfikowaniu przez Rejestrację informacji podanych przez Pacjenta w formularzu, wizyta badania zostanie zatwierdzona.
 10. Pacjent otrzyma wiadomość SMS ostatecznie potwierdzającą umówienie wizyty po kontakcie Rejestracji z Pacjentem i weryfikacji oraz doprecyzowaniu szczegółów badania.
 11. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem po podjęciu przez Rejestrację TMS Diagnostyka Sp. z o. o. trzech prób, rezerwacja badania zostanie anulowana.